Ako nakupovať

Výber položiek

Tovar si môžete vybrať vyhľadávaním alebo prehliadaním v katalógu. Tovar je v katalógu rozdelený do jednotlivých oddelení, každé oddelenie môže mať ľubovoľný počet pododdelení. Tovar patriaci do pododdelenia sa zobrazuje aj v oddelení tomuto nadradenému.

Košík

V prípade, že je váš výber finálny, kliknite na tlačítko KÚPIŤ. Na stránku košíka sa rovnako dostanete stlačením odkazu OBJEDNAŤ v pravom hornom rohu. Tu tiež môžete tovar zmazať.
Ďalší tovar môžete vyberať pomocou kliknutia na tlačítko SPÄŤ.

Identifikácia

Pokiaľ ste do košíka vložili všetok tovar, ktorý ste sa rozhodli kúpiť, stlačili ste tlačítko pokračovať, ste presmerovaný na „identifikáciu“. V tomto kroku je nutné vyplniť všetky povinné údaje a následne stlačiť tlačítko pokračovať. V prípade, že ste zaregistrovaný, identifikačné údaje už nemusíte ďalej vyplňovať a automaticky ste presmerovaný na „Dopravu a platbu“.

Doprava

Na stránke „Doprava“ je povinné vyplniť spôsob dopravy tovaru.

Potvrdenie objednávky

Na poslednej strane si prekontrolujte cenu, identifikačné údaje, spôsob platby a dodania. Ak všetko súhlasí, objednajte tovar kliknutím na tlačítko OBJEDNAŤ. Pra Vašu ochranu a bezpečnost Vám v momente objednania príde na vašu e-mailovú adresu e-mail, kde potvrdíte Vašu objednávku. Od tohoto okamihu sa stávate naším zákazníkom a ako takému Vám aj Vašej objednávke venujeme najvyššiu prioritu.

Reklamácia a záručná doba

Reklamáciu je možné vybaviť osobne na predajni Allmobile počas otváracích hodín. Pokiaľ reklamáciu nemôžete vybaviť osobne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Vaša reklamácia bude vybavená v najbližšom možnom termíne.
Lehota na vybavenie reklamácie pre fyzické osoby je podľa zákona č. 634/1992 Sb. tridsať dňová.
(1) Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. 4)
(2) Ak zákon neustanovuje inak, súladom s kúpnou zmluvou podľa odstavca 1 sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, kupujúcim, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi uvádzanej reklamy očakávané, prípradne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec tohoto druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa vec obvykle používa. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti a pokiaľ ide o potraviny podliehajúce rýchlej skaze, dátum použiteľnosti. Pokiaľ to povaha veci umožňuje, má kupujúci právo, aby bola vec pred ním skontrolovaná alebo aby jej činnosť bola predvedená.
(3) Ak vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej iba rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci práve na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, že kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
(4) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, v prípade, že to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.